alikasif3434 @ gmail.com

Aileler çocuklarına Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konulduğu anda çok yoğun bir stres yaşarlar. Bu yoğun stres zamanla yerini çocukları için neler yapabilrim, nasıl başedebilirim, nelere ihtiyaç duyarım gibi düşüncelerle kendilerini araştırmaya sevk ederler. Zamanla ve araştırdıkça kabulenme başlar ve taşlar yerine oturmaya başlar. Kabullenme hızı ne kadar çabuk gerçekleşirse, aile içinde çocuk içinde işler daha çok kolaylaşacaktır. Ailenin kabulenme sürecinin hızlı geçebilmesi için doğru uzmanlara ve bilgilere ulaşmak, benzer durumdaki ailelerle ilişki içine girmek, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve dostlardan destek almak büyük önem taşır. 

Otizm Bozukluğuna karşı olumlu bakış açısı geliştirmek.

Ailelerin otizme ve otizimli çocuğa yönelik bakış açısı ve beklentileri ne kadar olumlu olur ise ailelerin stresleride aynı oranlarda azalacaktır. Yani aile ufak gelişmeleri farketmeye başladığında ve bun küçük gelişmelerden mutlu olmaya başladığında daha çok çaba sarfedecektir. Bu süreçte çocuğa yönelik gerçekçi beklentilere girmek ve gerçekçi amaçları saptamak işi çok kolaylaştıracaktır. 

Ailelerin bir diğer sorunu olan tükenmişkilten kurtulması gerekir. 

Otizm bozukluğu olan çocukların ailelerinde genelikle fiziksel, ruhsal ve bedensel tükenmişlik durumuna rastalnmaktadır. Bu durumda ileiler nasıl kurtulabilir ? Bu durumlarda geneilkle haftada birkaç kez aileler kendilerine bir iki saat zaman ayırmalı ve sadece kendileri için birşeyler yapmaları gerekmektedir. 

Unutulmamalı ki tükenmişlik yaşayan anne ve babanın çocuğa bir yarar sağlaması uzak bir olasılıktır. Aile çocuklarına iyi bakabilmek, eğitimi ile ilgilenebilmek ve hayata hazırlamak için öncelikle kendilerine iyi bakmalıdırlar. Bu durumlarda spor, yoga, yüzme ve birçok sosyal etkinliklerden faydalanmaları önem arzetmektedir. Ve gerektiği zamanlarda ise Ruhsal durumları için uzmanlardan destek almalıdırlar. Toplum ve ailenin yakın çeveresinin de çeşitli basın yayın organları ile yapılan programlarla bu duruma destek olmaları gerekmektedir.