Recep @ kamuguncel.com

Birçok çocuk nöroloğu ve psikiyatrına göre otizmin sebebi büyük oranda genetiktir ve çevresel faktörlerin hastalık üzerinde bariz bir etkisi yoktur. Doktorlar otizmi genelikle genetik olarak nesilden nesle geçen bir hastalık olarak görüyorlar. Gerçekten de otizmin tek yumurta ikizlerin diğerinde olma olasılığının çift yumurta ikizlerinde olma olasılığından yüksek olması bu tezi doğrular nitelikte gözükmektedir. 

Fakat otizmin tek yumurta ikizlerinin her ikisinde görülme olasılığı yüzde yüz değildir. Üstelik ikiz eşlerinden birinde daha ağır olurken diğerinde hafif şidette ortaya çıkmaktadır. Ayrıca akraba evliliklerinde bir artış olmadıkça genetik hastalıkların sıklığında da bir artış olmaz. 

Bu nasıl bir genetik hastalıktır ki son yıllarda giderek artıyor ? Hiçbir genetik hastalık çığ gibi artmaz. Olsa olsa akraba evliliği artması ile olsada o da bu derece artış olmaz. Gelişmiş ülkelere bakalım ve akraba evliliğinin çok az olduğunu fakat otizmin muazzam arttığını görürüz. bunun yanında gelişmemiş ülkelerde akraba evliliğinin fazla olmasına rağmen otizim sıklığı gelişmiş ülkelere göre daha azdır. 

 Bazı uzmanlara göre ise bu hastalık başlıca şu faktörlerden etkilenmektedir. 

Çevresel faktörler, kimyasallar, gıda katkıları vb.

Yaşam tarzı değişiklikleri egzersiz, güneş vs.

Doğru beslenme,

Genetik faktörler ki bunların arasında en az faktördür bu.

Peki, sıfıra yakın bir neticeye rağmen bu genetik araştırmalara milyonlarca dolar harcanır da otizmin biyolojik-nörolojik nedenleri yeterince araştırılmaz veya bu tarzda yapılan araştırmalar görmezden gelinir ?

Bir tek cevabı var bu sorunun, politikacılar, sanayiciler ve tıp çevreleri için topu taca (genetiğe) atmak daha prtaiktir, hem de kimyasal ve fiziksel çevre kirliliğinin, beslenme yetersizliklerinin sorumluluğundan kurtulma olanağı sağlar. Yani genetik çöp kutusu gibidir. Bu genetik araştırmaları daha çok bazı gıda ve ilaç şirketlerinin desteklemesi hayli düşündürücüdür.