Resmi Gazete'de yayımlanan 693 ve 694 sayılı KHK ile sağlık, eğitim, spor ve yargı alanında önemli düzenlemelere gidildi. Türkiye'de tutuklu başka ülke vatandaşları, Türk mahkumlarla takas edilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan  KHK’yla gelen düzenlemeye göre; Türk vatandaşları hariç olmak üzere, ‘Irkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması' kaydıyla, hükümlü milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı'nın talebi üzerine Adalet Bakanı'nın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek.Başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.

Yabancı tutukluların başka ülkeye iadeside Dışişleri Bakanlığı'nın talebi ve Adalet Bakanlığının teklifi Cumhurbaşkanının onayı ile yapılabilecek.

kaynak:sozcu.com.tr