Sendika ikramiyesi olarak bilinen ''Toplu Sözleşme İkramiyesi'' 375 sayılı KHK ile yeniden düzenlendi. 

Bu düzenlemeye göre;

Her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında maaşla birlikte ödeniyor.

-Kapsamdaki her personel için aynı miktarda ödeniyor.

-Kesinti olarak sadece damga vergisine konu ediliyor.

Öte yandan, 375 sayılı KHK’da brüt miktarı 45 TL olarak belirlenen ve toplu sözleme hükümleri gereği 2015 yılında brüt 60 TL olarak ödenen ikramiye, 2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme gereği 2016 ve 2017 yıllarında “750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutarda” ödeniyor.

2017 Temmuz ve Ekim aylarında ikramiye miktarı

1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısının %6,92 oranında artması, toplu sözleşme ikramiyesinin miktarını da artırdı.

Sendika üyesi kamu görevlilerine, 2017 yılının Ocak ve Nisan aylarında maaşları ile  birlikte her defasında net “71,50 TL” tutarında ödenmiş olan sendika ikramiyesinin miktarı, Temmuz ve Ekim aylarında zamlı olacak.

Aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak, sendika üyesi kamu görevlilerine 2017 yılının Temmuz ayında ödenen ve Ekim ayında ödenecek olan toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı da 5 TL artış ile net “76,44 TL” oldu.