MHP ve AK Parti'nin hazırladığı TBMM İç Tüzük değişikliği öneren teklif, TBMM Genel kurulu'nda kabul edildi. 

Kabul edilen iç tüzüğe göre, TBMM Genel Kurulu, miletvekili genel seçimi net sonuçlarını YSK ilamınının 5. günü yerine 3. günü saat 14:00'de toplanacak.

Miletvekili andını içmekten imtina eden miletvekilerinin, bu sıfatlarının sahip olduğu haklardan faydalanmalarının önüne geçilecek.

Danışma Kurulu önerileri hakkında her partinin sahip olduğu 10'ar dakikalık hak bütün partiler anlaştığı önerilerde uygulanmayacak.