Sporun kalp-damar hastalıklarına yararları neledir? Kalp ve damar hastaları spor yapabilir mi? Kalp ve damar hastaları hangi egzersizleri yapmalı? 

En yaygın ve öldürücü bilinen bu hastalıklarda sporun evvelce gösterilen yararlarını en yeni araştırmalar da desteklemeye devam ediyor.Orta yaş ve üstü tüm erkek ve kadınlar için hareketesiz kalmak, kalp hastalıklarına büyük ve bağımsız risk faktörelerinden biridir. Harektsiz kişilere kıyasla hastalık riskinin orta düzeyde bedensel aktivite gösterenlerde yüzde yirmi, daha yüksek şiddette aktivite gösterenlerde ise %30 daha düşük olduğu ifade ediliyor. 

İncelenen çalışmaların büyük çoğunluğunda sporun bu hastalığa etkileri araştırılırken hipertansiyon, lipid bozuklukları ve glikoz toneransı gibi  diğer faktörler için ayarlama yapılmış. Yani egzersizin getirdiği %20-30 risk azalması öbür risk faktörlerinden bağımsız tek başına bir etkiyi yansıtıyor. Halbuki egzersiz bu diğer risk faktörlerini de iyileştiriyor. Başka bir ifade ile yüzde 2030 oranlarında bildirilen risk azalması, gerçekte bu rakamların üzerinde olabilir. Bu fazlalıkta rakamsal olarak % 10 ile ifade ediliyor.

Beyin Damar tıkanmaları 

Fiziksel yönden daha aktif kişiler harektsiz kişilere kıyasla genel olarak daha düşük felç ve ölüm riski taşıyor. Risk azalması için %25 -%30 arası rakamlar bildiriliyor.