Sağlıkla ilgili düzenlemeler içeren teklifin bazı maddeleri kabul edildi. sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 22 maddelik kısmı Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edildi.

Kanunda ecza ticarethaneleri ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin satıldığı dükkanlara mahsus kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

terör örgütlerine üyeliği mensubiyeti iktisatı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevini alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü Doktorlar çıkarma veya göreve alınma ama kararın verildiği tarihten itibaren 450 gün sonra mesleklerini icra edebilecek.

elleme ile birlikte doktorların birden fazla görevi kabul etmeleri için tabip odasının izni almaları şartı kaldırılıyor.

Embriyo ve üreme hücresi başına hapis cezası getirilecek.