10 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte rehber öğretmenlerinin çalışma saatlarine düzenleme yapıldı. 

Rehber öğretmenlerinin çalışma satleri haftalık 30 saat olarak düzenlendi. Rehber öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi gibi zamanlarda izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. 

İşte Rehber Öğretmenlerin Çalışma Saatlariyle İlgili O maddeler: 

Çalışma saatleri ve izinler MADDE 37 – (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve rehberlik öğretmeninin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir. (2) Rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar. (3) Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebilir.