26.07.2014 tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi" başlıklı 44. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar." hükümleri okul öncesi öğretmenlerinin kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutacaklarını belirtmektedir;

Aynı maddenin 8. fıkrasındaki; "(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir." hükümleri ile de nöbet görevinin ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlayıp son ders bitiminden 30 dakika sonra sona ereceği belirtilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin "Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri" başlıklı 6. maddesi 1. fıkrası (a) bendindeki; "(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında; a) Günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır." hükümleri ile Okul Öncesi Öğretmenleri; günde ellişer dakika teneffüs yapılmadan aralıksız 6 etkinlik saati öğrencilerin başında durmaktadırlar.

Aynı Yönetmeliğin "Öğretmen" başlıklı 43. maddesi 8. fıkrasındaki; "(8) Okul öncesi eğitim kurumlarında sabah ve ikindi kahvaltısı esnasında çocuklarla birlikte bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlar." hükümleri ile de Okul Öncesi Öğretmenleri; çocukların düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamaktadırlar.

Bu şekilde nöbet görevinin ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlayıp son ders bitiminden 30 dakika sonra sona ereceği için  okul öncesi öğrencilerinin; ders başlamadan önce veliden teslim alınarak son derste sonra veliye teslim edilmesi, günde ellişer dakika teneffüs yapılmadan aralıksız 6 etkinlik saati öğrencilerin başında durulması, çocukların düzenli bir şekilde yemek yemelerinin sağlanması son derece önem arz ettiğinden Okul Öncesi Öğretmenleri; nöbet görevlerini bu şekilde icra edebileceklerdir.

Okul Öncesi nöbet dilekçesi indirebilrisiniz...

kaynak:memurlar.net