Memur ve Öğretmenlerin maaşı son enflasyonlar karşısında eridi. Özel sektör ve özel Eğitim Alanında çalışan öğretmenlerin maaşları ise gün geçtikçe eriyor. 

Son zamanlarda bütün sektörlerde olduğu gibi memur ve öğretmenleri de eknomik kriz vurdu. Geçmiş dönemler ile alım gücü karşılaştırıldığında, bügün öğretmen ve memur maaşları yüzde 300 eridi. 

2010 yılında bir öğretmenin veya memurun aldığı ücret döviz karşısında  ortalama 1700 Doları karşılıyorken bugün ise ortalama 800 dolar karşılıyor. Bunun yanı sıra özel sektörde ise asgari ücret aynı şekilde yerlerde sürünüyor. Bugün İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde kiraların ortalama bir asgari ücret ettiği bilindiği halde asgari ücret ile insanlar ezilmektedir. 

Bir sektör daha var genelde gündeme gelmeyen. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkerzlerinde görev yapan öğretmenler. Özel Eğitimde görev yapan öğretmenler ise maaşlarından hiç memnun değil. Devlet'in bu sektöre el atması ve öğretmenlerin haklarını korumasını isteyen Özel Eğitim Öğretmenleri, hayli şikayetçi durumundan. 

Özel Eğitim Alanında görev yapan öğretmenler farklı branşlardan geçtiğini belirtirken, Devletin yeterince atama yapmaması, öğretmen yığılması, ve kurum sahiplerinin de baskıları sonucu birçok alandan kurs açılmak sureti ile diğer branşların da Özel Eğitim Alanında çalışmasının önü açılması ücretlerin düşürülmesine neden olmaktadır. 

Bundan yıllar önce Rusya ve Gürcistan Moldova gibi ülkelerin vatandasları ülkemize çalışmak için geliyordu. Kendi ülkelerinde maaşlarının 100 dolar gibi çok düşük olduğunu belirtirlerdi. Bugün ise ülkemizde bakıldığında hemnen hemen o duruma yaklaşılmaktadır. 

Memur maaşlarının düşük olması, ve memurların hızlı çıkan fazi ve enflasyon karşısında zorlanmaları gün geçtikçe pskolojilerini bozmakta ve birçok probleme sebep olmaktadır. 

Öğretmen ve memurlar bunun acil çözüme kavuşturulmasını ve görevlilerin bu konu hakkında iyileştirme yapması gerektiğini savunmaktadır.