CHP Artvin Miletvekili, Uğur Bayrakturan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a öğretmen maaşları ile ilgili cevaplaması üzerine soru önergesi verdi. Verilen soru önergesinde Türkiye'deki ve Dünya'daki öğretmen maaşlarının karşılaştırılması ve ek göstergeler soruldu. 

Verilen Soru Önergesi 

1- Öğretmenlerimizin maaşlarını yeterli buluyor musunuz?

2- Ülkemizde öğretmen maaşları ile dünyadaki öğretmen maaşlarındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz?

3- Milli Eğitim Bakanlığınızda çalışan ve emekli olan öğretmen ve idarecilerin ek göstergelerini artırmayı düşüyor musunuz?

4- Diğer meslek gruplarına göre öğretmen maaşlarının düşük olmasını neye bağlıyorsunuz?

5- Öğretmen maaşları hangi kriterler gözetilerek belirlenmektedir? 6- Ülkemizin ve milletimizin gelişiminde büyük katkıları olan, tüm meslek gruplarını yetiştiren öğretmenlerimize Hükümet olarak hak ettikleri değeri vermeyi düşünüyor musunuz?