Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yer aldığı kendi kendine yeten şubelerin öğretmenleri müfredatın tümünü öğretmekten sorumludur. Mesela, bu sınıfların öğretmenlerinden genelikle okuma, dil ve anlatım, matematik, sanat dersleri vb. işlenmesi istenmektedir. Aynı zamanda sosyal beceri ve benlik gelişimi vb. alanlara ilişkin programları da uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Bu yönü öğretmenin yükünü artırmaktadır. 

Belirtilen hayli yüklü öğretim sorumluluklarına rağmen birçok öğretmen bu tür sınıflarda çalışmaktan keyif almaktadır. Ayrıca birçok bölgelerde yetkililer öğretmenlerin yükünü azaltacak çalışmalar yapmaktadırlar. Örnek verirsek bazı bölgelerde maksimium öğrenci ve personel oranı düşük tutulmaktadır. Öğretmen başına öğrenme güçlüğü olan sekiz öğrenci, yardımcı bulunan öğretmenlere de 12 öğrenci düşmektedir.