MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları kanun tekniklerine ilişkin yazılı açıklamasında tekliflerin içeriğini seçim vaadi olarak beyannamelerinde yer aldığını belirtti.

Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari mali ve sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunduğunun altını çizen bu tür uygulamalar sonucunda kamuda görevleri ve nitelikleri aynı olmasına rağmen farklı Üstad yere sahip çalışanlar arasında ücret Adaletine ve sosyal çeşitli eşitliğe ulaşmanın imkansız hale geldiğini savundu.

sözleşmeli öğretmenlik hakkında ise Kalaycı Bu durumun anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini vurgulayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı ile kapatılmaması hallerinde sözleşmeli öğretmenler istihdam edilmektedir.devletin ihtiyaca yeterli kadro ihdas etmemesi Bu nedenle kadrolu öğretmen istihdam edemez duruma düşmesi ve bu acıyı karşılamak üzere yeni sorun ve eşitsizlikler yaratacak şekilde sözleşmeli öğretmenliği hastayı bir istihdam şeklinde çevirmesi kabul edilemez ifadelerine yer verdi.

Kalaycı kamu Kamu görevlilerinin eş durumu Aile birliğinin sağlanması West sağlık özrü nedeniyle tayinlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi parçalanmış ailelerin bir araya getirilmesi gerektiğini değildi.

Çalışanlar arasında eşitsizliğin giderilmesi amaçlanıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunduğu 4 kanun teklifinde öğretmenlerin kadrolu olarak çalışması sözleşmeli öğretmenlik kaldırılması öngörüldüğünü Bunun yanı sıra aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesini ve kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamanın amaçlandığını belirtti.

Böylece Kamu Kurum ve kuruluşlarında görev yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan ve aynı ünvanı taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilen personelin stadyum mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusunda farklılıkların ortadan kaldırılacağını savunan Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçilen ama biz de yer alan ve kamuda kadro alamayan taşeron işçiler 4B li vekil sözleşmeli Fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi amacıyla hazırlanan Bu kanun tekliflerinin bir an önce yasalaşması diliyorum ifadelerini kullandı.