Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler Dersleri seçilme oranı gün geçtikçe azalıyor. 

Ömer Dinçer döneminde 4+4+4 sistem değişikliği ile Ortaokul ve Liselerde seçmeli ders haline getirilen Kuran'ı - Kerim , Temel Dini Bilgiler ve Siyer'i Nebi ( Peygamberimizin Hayatı ) derslerine ilgi gittikçe azalıyor .

Bakan Ömer Dinçer döneminde 2012 yılında hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sistemi ile okullarımızda seçmeli ders olarak okutulan bu derslere olan ilgi ve alaka ilk yıllarda yüksek olmasına rağmen sistematik olarak bir düşüş içerisine girdi .

2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılında Seçmeli Derslerin Oranını vererek devam edelim .

Seçmeli Kur'an-ı Kerim: 5. sınıflarda yüzde 16 iken, 8. Sınıflarda ise yüzde 5'e düşüyor. 

9. sınıflarda yüzde 20 iken 12. sınıflarda yüzde 1'lere düşüyor.

Peygamberimizin Hayatı ; ortaokullarda yüzde 8'den yüzde 4'lere, liselerde yüzde 18'den, yüzde 2'ye gerilemiş durumda ...

Temel dini bilgiler dersi ; Ortaokullarda yüzde 5'ten, yüzde 3'lere, liselerde yüzde 19'dan, yüzde 2'lere geriliyor .

Bu istatistikten bir başka sonuç daha çıkıyor . Öğrencilerimiz okula başlangıcın ilk yıllarında bu dersleri seçerken daha sonra bu derslerden hızlı bir şekilde uzaklaşıyor .

Milli Eğitim Bakanlığının 2012 yılından bu tarafa bu oranları çıkartıp , yıl yıl analiz ederek bu düşüşe kafa yorması gerekiyor .


Bu düşüşler ve sıkıntılar başka bir haberimizin konusu olacak .

Ancak biz yol yakinken yetkilileri uyarıyoruz .

Bu sonuçlar ve istatistikler hayra alamet değildir .

Kemalist nesil yetiştirmek isteyenler ve bunun üzerine eğitim sistemini inşa edenler bugünkü muhafazakar camiaları ve nesilleri çıkartmıştır .

Bizde dindar nesil yetiştireceğiz derken , ateist bir nesil çıkarma hatasına düşmeyelim .

kaynak:kamudanhaber.net