bugün yayınlanan 690 sayılı KHK'da ihraç kararlarına karşı yargı yoluna başvuracaklar için yeni düzenleme getirildi. 

Getirilen düzenlemeye göre açılan davalarda

1- Karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilecek.
2- Yapılan masraflar, davayı açanın üzerine bırakılacak.
3- Vekalat ücretine hükmedilmeyecek
6- Bu dosyalar yeni bir başvuru şartı aranmaksızın, mahkemeler tarafından OHAL komisyonuna aktarılacak.

Eklenen yeni maddeler ve düzenleme şu şekilde.

MADDE 56 - 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekalet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir."

MADDE 57 - 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

memurlar.net

"Komisyona intikal ettirilecek başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren konularda bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan başvurular, süre şartı hariç 7 nci maddedeki şartlara uygun olması halinde ilgili kurumlarca işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilir."