refakat sebebi ile izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda buolunması gereken ifadelerin neler olacağı ve bu ifadelerden bazılarının bulunmasının yeterli olup olmadığı refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunduğu ifadesini,n mutlaka yer almasının zorunlu olup olmadığı ile sürekli ve yakın bakım gerektiri ifadesinin yeterli olup olmaması .

refakat sebebi ile izin verilmesine gerek sağlık raporunda refakat süresinin olup olmaması zorunlu olup olmadığı refakat süresinin belirtilmesi durumunda ise 3 aylık refakat süresinin tek seferde verilip verilememesi 

Refakat tarihinin başlama tarihi nasıl belirlenmesi 

Üç ay refakat izni kulanan bir kimsenin süreyi uzatmak için yeni bir sağlık kurulu raporunun alıp almaması gerektiği ,

Devlet memurlarının kanuni izinlerini, kulanmakta iken, memurluk dışındaki sağlık hizmetlerinin sunucularından 10 günlük hastalık raporu alması ve göreve başlaması gereken günde göreve başlamayıp, yeniden sağlık raporu alıp almaması.