Yükselen enflasyon içerisinde memurların alım gücü de düşmektedir. Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının alınmasına rağmen yükselen döviz memurları çok sarstı.

2012'de memurun aldığı maaşın (1/5) beşte biri kiraya giderken, 2016-2017 döneminde ortalama kira memur maaşının (1/4)  dörtte birine denk geldi. 

Akarayakıtın da dövize paralel olarak artış göstermesi  de memurları zor duruma düşürdü.  2012 yılında memurlar araçlarının deposunu doldurabilirken gelinen noktada yarısını ancak doldurabilmektedirler. 

DİĞER SEKTÖR İLE MEMURLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Diğer sektördeki iş kollarında çalışan ortalama bir işçi serbest piyasada ortlama 6 bin TL civarında geliri olurken, memurun maaşı bunun çok gerisinde kalmaktadır. 4 bin 913 YTL olan yoksulluk sınırının altında alan memurlar geçinmeye çalışmaktadır. 

Asgari ücret ise açlık sınırının altında kalırken, açlık sınırı bin 508 TL olarak açıklanmıştı.Memurlar ve bağlı bulundukları sendikalar maaşların iyileştirilmesini talep etmektedir.