Danıştay, vergi denetçiliği ve müfetiş yardımcılığı sınavında 6 kere sınavı geçen ve mülakatta elenen adayın açtığı davayı kabul ederken, ''Yürütmenin Durdurulması.'' kararını verirken liyakat uyarısında da bulundu.

Mülakatın Kayıt Altına Alınmasını istedi 

Danıştay verdiği kararda sözlü komisyonda soru ve yanıtların yanı sıra üyelerin değerlendirmesinin ayrı ayrı kayıt altına alınmasını istedi. 

Davacı aday 3 kez Vergi Denetçiliği iki kez Vergi Müfetişliği sınavında başarılı olsada mülakatta elendi. 

Ankara’da Vergi Dairesi’nde gelir uzmanı olarak görev yaparken Maliye Bakanlığı’nca 7 Eylül 2013’te gerçekleştirilen vergi müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan davacı, altıncı defa mülakatta elenince bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Danıştay’da dava açtı.

 

Danıştay 2. Dairesi, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına yönelik işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. Dairenin kararında anayasanın 2. maddesindeki ‘hukuk devleti’ ilkesine göre idarenin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı belirtildi. Kararda şöyle denildi:

 

“Devlet Memurları Kanunu, ilerleme ve yükselme istemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesi de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçmektedir.