Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 25 personel alacak. Adli Tıp Kurumundan Yapılan yazılı açıklama:

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-l’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 5 biyolog, 1 inşaat mühendisi, 4 makine mühendisi, 8 kimyager, 2 psikolog, 2 laborant, 4 patoloji teknikeri, 21 adli tıp teknikeri, 1 radyoloji teknikeri, 3 elektrik elektronik teknisyeni, 3 kimya teknisyeni, 1 makine teknisyeni kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarına giren adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 16 Ocak 2017 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

II) Özel şartlar:

İnşaat Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden (Lisans düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak.

Makine Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden (Lisans düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak.

Kimyager kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Kimya lisans programından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden (Lisans düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak.

Biyolog kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden (Lisans düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak.

Psikolog kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden (Lisans düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak.

Laborant (Tıbbi Laboratuvar) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarınm Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden (Önlisans düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak.

Laborant (Patoloji) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarınm Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden (Önlisans düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak.

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden (Önlisans düzeyinden) girmiş olmak.

Sağlık Teknikeri (Radyoloji) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden (Önlisans düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak. (Radyoloji teknikeri olarak görev yapacak personel Morg İhtisas Dairesine otopsi yapılmak üzere gönderilen cenazelerde, radyolojik görüntüleme (Skopi) işleminde görev alacaktır.)

Teknisyen (Kimya) kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP94 puan türünden (Ortaöğretim düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak.

Teknisyen (Makine) kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP94 puan türünden (Ortaöğretim düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak.

Teknisyen (Elektrik, Elektronik) kadrosunda istihdam edilebilmek için; Ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak . 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP94 puan türünden (Ortaöğretim düzeyinden) 55 ve daha yukarı puan almış olmak

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvurular Adli Tıp Kurumu İnsan Kaynakları birimine ait www.atkik.com adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi:

Başvurular 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 16 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

7) Başvuruların değerlendirilmesi :

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sıralamalar kadro yeri ve ünvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Bursa kimyager kadrosu için ayrı Diyarbakır kimyager kadrosu için ayrı sıralama yapılacaktır.)

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında yapılacaktır. Hangi kadrolar için hangi tarih ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı daha sonra ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR

30/12/2016

Eki :

1-EK-1

GÖREV YERİKADRO ÜNVANIKADRO

 

SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTIKPSS PUAN TÜRÜKPSS TERCİH KILAVUZU NİTELİK KODLARI
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATIBİYOLOG2LİSANSKPSSP34571
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATIİNŞAAT MÜHENDİSİ1LİSANSKPSSP34669
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATIKİMYAGER4LİSANSKPSSP34559
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATILABORANT (PATOLOJİ)1ÖNLİSANSKPSSP933025
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATILABORANT (TIBBİ LABORATUVAR)2ÖNLİSANSKPSSP933023
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATIMAKİNE MÜHENDİSİ4LİSANSKPSSP34639
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATIPSİKOLOG2LİSANSKPSSP34131
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATISAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)8ÖNLİSANSKPSSP933024
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATISAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ)1ÖNLİSANSKPSSP933037
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATITEKNİSYEN (KİMYA)2ORTAÖĞRETİMKPSSP942053
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATITEKNİSYEN (MAKİNE)1ORTAÖĞRETİMKPSSP942061
İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATITEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)1ORTAÖĞRETİMKPSSP942023
ANKARA GRUP BAŞKANLIĞIBİYOLOG1LİSANSKPSSP34571
ANKARA GRUP BAŞKANLIĞILABORANT (PATOLOJİ)1ÖNLİSANSKPSSP933025
ANTALYA GRUP BAŞKANLIĞITEKNİSYEN (KİMYA)1ORTAÖĞRETİMKPSSP942053
BURSA GRUP BAŞKANLIĞIKİMYAGER3LİSANSKPSSP34559
BURSA GRUP BAŞKANLIĞISAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)1ÖNLİSANSKPSSP933024
DİYARBAKIR GRUP BAŞKANLIĞIKİMYAGER1LİSANSKPSSP34559
DİYARBAKIR GRUP BAŞKANLIĞISAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)1ÖNLİSANSKPSSP933024
ERZURUM GRUP BAŞKANLIĞISAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)2ÖNLİSANSKPSSP933024
GAZİANTEP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)1ÖNLİSANSKPSSP933024
İZMİR GRUP BAŞKANLIĞIBİYOLOG1LİSANSKPSSP34571
İZMİR GRUP BAŞKANLIĞILABORANT (PATOLOJİ)1ÖNLİSANSKPSSP933025
KOCAELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)1ÖNLİSANSKPSSP933024
MALATYA GRUP BAŞKANLIĞILABORANT (PATOLOJİ)1ÖNLİSANSKPSSP933025
MALATYA GRUP BAŞKANLIĞISAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)2ÖNLİSANSKPSSP933024
RİZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)1ÖNLİSANSKPSSP933024
RİZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)1ORTAÖĞRETİMKPSSP942023
ŞANLIURFA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)2ÖNLİSANSKPSSP933024
ŞIRNAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)1ÖNLİSANSKPSSP933024
TRABZON GRUP BAŞKANLIĞIBİYOLOG1LİSANSKPSSP34571
YOZGAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)1ÖNLİSANSKPSSP933024
YOZGAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)1ORTAÖĞRETİMKPSSP942023