Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul kurs ve yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlar da öğretmenlere ek ders görevi verilebiliyor verilen ek ders görevi karşılığında ise 657 sayılı devlet memurları kanunu ilgi mali yılı bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınarak hesaplanan ek ders ücreti ödeniyor.

Ders saati başına ilgili öğretmen için belirlenmiş olan gösterge rakamının ders görevinin yapıldığı dönemde geçerli olan aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanan ek ders ücretinden gelir vergisi damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Ek ders ücretinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olarak yüzde dört ve 2018 yılın 2. Yarısında gerçekleşen enflasyon yüzde 3.5 den fazla olan kısmı kadar artacak.

2018 yılı Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksi 2018 yılının temmuz ağustos eylül ve Ekim aylarında toplam % 12,27 oranında artış göstermiş bulunuyor.

Kasım ve Aralık aylarında enflasyon artış oranının yüzde sıfır olacağı varsa elden da ek ders ücretinin yüzde 12,77 oranında artmış nasıl bekleniyor.