Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine entegrasyonu ve uyumu için proje tanıtım toplantısında MEB'in 2 bin 78 sözleşmeli öğretmen alacağı belirtildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2016 Kasım'da Suriyeli öğrencilerin eğitimi için 4 bin 200 geçici öğretmen ataması yapılmıştı. Geçici öğretmenlerin görev yeri ise genellikle Suriyeliler için kamp kurulan illere ve ilçelere olmuştu. Bu illerin başında Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa geliyor. İhtiyaç duyulan il ve ilçelere yapılan geçici öğretmen ataması sonrası yeniden öğretmen ihtiyacı doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli öğrencilerin eğitimi için ihtiyaç duyulan bölgelere 2 bin 78 öğretmen ataması daha yapacak.

En fazla 2 yıl görev yapacaklar

Suriyeli öğrencilerin eğitimi için atanacak geçici öğretmenlerin görev süresi en fazla 2 yıl olacak. Bir yılın ardından otomatik olarak sona erecek sözleşmeler isteğe bağlı olarak bir yıl daha uzatılabilecek.

Sözlü Sınavın Yapılacağı iller

Milli Eğitim Bakanlığı 2016 Kasım geçici öğretmen atamasında olduğu gibi bu yılda mülakatları şu illerde yapacak. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon.

2 bin 78 geçici öğretmen hangi branşlardan alınacak

Suriyeli öğrencilerin yetiştirilmesi üzere geçici öğretmen alımlarında öncelik Sınıf öğretmenlerine ve Türkçe öğretmenlerine ayrılacak. Toplam kontenjanın yaklaşık 2/3'ünün bu branşlara ayrılması beklenirken geriye kalan kontenjan Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenlerine ayrılacak.

2017 Geçici öğretmen alımı ne zaman yapılacak?

2017'de göreve başlayacak geçici sözleşmeli öğretmen alımı kılavuzunun Mart ayı içerisinde yayımlanacağı ve bu öğretmenlerin Nisan ayında göreve başlayacağı öğrenildi.

Geçici öğretmenler 23 ilde görevlendirilecek. Bu iller; Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Şanlıurfa olacak.

Başvuruda aranacak şartlar;

Genel Şartlar

Türk vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, millî savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak
30 Kasım 2016 itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

Özel Şartlar

Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakülteleri ile Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak.Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
FETÖ/PDY ile ilgili KHK ile ihraç edilmemiş olmak,
FETÖ/PDY ile ilgili yapılan herhangi bir soruşturmada yer almamak,
FETÖ/PDY ilgili yapılan soruşturmalarda adli veya idari ceza almamış olmak,
FETÖ/PDY ile ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda özel öğretim kurumlarından çalışanlardan çalışma izni iptal edilmemiş olmak,
PKK ve diğer terör örgütleri ile irtibatı bulunmamak
Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak

kaynak:kamugundem.com