Osmanlı ürünleri sattığı sitesini Cuma saatlerinde kapatması ile ve Başkanlık sistemine destek vermesi ile gündeme gelen Nihal Osmanoğlu, Galatasaray Adası'nda ( Su Ada) haklarının olduğunu söyledi. 

Osmanoğlu, Suada'nın tapusunun II. Abdülhamit'in üzerinde olduğunu belirterek, birçok yer gibi buralarda da haklarının olduğunu ve konunun çözülmemesi halinde İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini ifade etti.

II. Abdülhamit'in geride bıraktığı varlıklara talip olan 32 mirasçının olduğu biliniyor. Suada'nın yanı sıra İstanbul'un çeşitli yerlerindeki mülkler, konaklar, kasırlar ve arsalar mahkeme yoluyla mirasçılar tarafından alınmak isteniyor.

Sözcü'nün haberine göre, hukukçular, mülkün Abdülhamit'e ait olduğu kanıtlanırsa mülkiyet hakkının alınabileceğini belirtiyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1 No'lu Protokolü'nde, mülkiyet hakkının kutsal olduğu ve ancak kamu yararı varsa alınabileceği ifade ediliyor.