19 Mayıs 2017 okullar tatil. Öğretmenlerin ek dersi kesilecek mi ? Öğretmenlere 19 Mayıs 2017 Cuma günü için ek ders ücreti ödenecek mi işte tüm detaylar..

19 Mayıs tatil olmasına rağmen ders yapmayan öğretmen ve idarecilerin tüm ek ders ücreteleri verilecektir. Ek derslerde kesinti olmayacaktır. 

Ders görevinin yapılmış sayıldığı haller :

MADDE 16-

b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.